• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

תכנית חו"ל


התוכנית מאפשרת לנוער שגדל בחו"ל להגיע לארץ ולהשתלב במכינה.
הבחורים מתחילים את השנה בכיתה נפרדת, ובתהליך הדרגתי ומותאם אישית משתלבים בכיתות ובשאר פעילויות המכינה. רוב התלמידים עולים לארץ ומתגייסים לצה"ל.

במתחם המכינה עתיד לקום בית חם לחיילים בודדים, שיספק מענה לבוגרי התכנית שמשרתים בצה"ל.