• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בני גרשום וקדושת הכותל 

הרמב"ן בהקדמתו לחומש במדבר, שאותו זכינו להתחיל שבוע שעבר, מסביר, "אחר

שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי (ויקרא), התחיל עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אוהל מועד".

כלומר היחס למשכן עצמו ולמקומו, והעקרון הכללי, כפי שמסביר שם,

"עתה יגביל את המשכן ב...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון