• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

הדרך לבניית הבית

רעים אהובים, חודש טוב!

כמה נפלא להיפגש בפסגות, כמה כואב לראות את הגאיות. עם יוצא ממצרים - בשיאו - מגרונו פורצת שירת הים, שפחה אורה על הים מראות מדהימים - "ויבואו מרתה, ולא היה לעם לשתות מים, וילונו העם". זה מה שראוי לקרות ביחסי הקרבה המופלגים של הקב"ה וע...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון