היערכות למניעת חילול שבת

"שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה: עשרתם? ערבתם? הדליקו את הנר! -מנא הני מילי? -אמר רבי יהושע בן לוי: אמר קרא איוב ה וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא."                                                       שבת לד ע"א...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון