חודש אלול

הלכות סליחות

 א – אמירת סליחות כיחיד

שאלה:

במוצב בו אני משרת לא קיים לדאבוני מניין. האם יכול אני לומר "סליחות" ביחידות, ואם כן, האם עלי לדלג על חלקים מסוימים?

תשובה:

את אמירת הסליחות עליך לומר כמנהגך גם כאשר אין מניין, אלא שעליך לדלג על הבקשות שהן בלשון ארמית. כמו...

חודש אלול

הלכות סליחות

 א – אמירת סליחות כיחיד

שאלה:

במוצב בו אני משרת לא קיים לדאבוני מניין. האם יכול אני לומר "סליחות" ביחידות, ואם כן, האם עלי לדלג על חלקים מסוימים?

תשובה:

את אמירת הסליחות עליך לומר כמנהגך גם כאשר אין מניין, אלא שעליך לדלג על הבקשות שהן בלשון ארמית. כמו...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים