• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

חודש תשרי

הלכות ראש השנה לחיילים

נושאים:

ראש השנה – דיני התפילות - הרבנות הצבאית

שאלה ד – השארות חייל ביחידה לצרך קיום מנין בר"ה.

שאלה ה- התפילה והתקיעה בר"ה במצבי דחק.

שאלה ו – עיקרי תפילות ר"ה לחייל הדחוק בזמן.

שאלה ז – חייל ללא מנין – כיצד יכוון את תפילתיו בר"ה.

ראש השנה –...

חודש תשרי

הלכות ראש השנה לחיילים

נושאים:

ראש השנה – דיני התפילות - הרבנות הצבאית

שאלה ד – השארות חייל ביחידה לצרך קיום מנין בר"ה.

שאלה ה- התפילה והתקיעה בר"ה במצבי דחק.

שאלה ו – עיקרי תפילות ר"ה לחייל הדחוק בזמן.

שאלה ז – חייל ללא מנין – כיצד יכוון את תפילתיו בר"ה.

ראש השנה –...

חודש תשרי

הלכות ראש השנה לחיילים

נושאים:

ראש השנה – דיני התפילות.

שאלה ד – השארות חייל ביחידה לצרך קיום מנין בר"ה.

שאלה ה- התפילה והתקיעה בר"ה במצבי דחק.

שאלה ו – עיקרי תפילות ר"ה לחייל הדחוק בזמן.

שאלה ז – חייל ללא מנין – כיצד יכוון את תפילתיו בר"ה.

ראש השנה – דיני תקיעות השו...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים