הסדר שבתוך הסדר | הרב אלי אדלר    

לא לחינם פרשתנו נקראת 'כי תצא'. פרשה זו עוסקת רבות בסיטואציות של 'יציאה מן הסדר' במהלך החיים.אחת הדוגמאות לכך הוא נושא המלחמה המופיע בהתחלה, באמצע ובסוף פרשתנו[1].

כך מייד פותחת הפרשה: "כי תצא למלחמה". בצבא מקובלת הגדרה של המ...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון