התמודדות יעקב במערכות הצבא והמשפחה | הרב זאב פרידמן

בפרשת תולדות מקובל לומר שאנו עומדים על קו פרשת המים.

 אצל אבותינו אברהם ויצחק כנסת ישראל עדיין בחזון, אמנם נכרתו בריתות, יש כבר קניין בארץ, במערת המכפלה, אבל הממשות של "גוי גדול" שהיא תכלית בחירתו של אברהם, מתממשת כאן...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון