ושמחת בחגך| הרב אמיר גת 

  

מים נוראים" עברו עלינו. ימים גדולים ונוראים הפועלים בנו הוד רוממות, מפגש אלוקי מיוחד ששיאו מגיע ביום הכיפורים עת נכנס הכהן הגדול למקום הקודש ובידו הקטורת לכפר בעד כל עם ישראל. ימים אלו מקפלים בתוכם את האפשרות הנפלאה של התשובה יותר מבכל...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון