בס"ד

זריזים, מהירים ומאירים

חיילים יקרים ואהובים,

ברוך הוא וברוך שמו שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, תורת חיים שמעוררת אותנו בכל עת להוסיף טהרה ובפרשיות שלנו באופן מיוחד להוסיף זריזות בעבודת השם יתברך. בשבוע שעבר למדנו על זריזותו של אברהם אבינו, הריצה שלו אל ה"ערב...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון