עין בעין בפרשה

עין בעין לחנוכה

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

...אנחנו בדרך. משימות המנהיגות הללו אינן נחלת העבר, הן אתגרי העתיד של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כל אחת מהן, היא נדבך מאתגר מאוד בבניין שלמותנו הלאומית, עד שנראה בקוממיותה השלמה של מלכות בית דוד במהרה בימינ...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

...מטרת החיים של עם ישראל בעולם היא כך כך עמוקה, עד שאפילו יעקב אבינו לא עמד בדעתו עליה...

להמשך הקישור

הדרך להארת האור | הרב ישראל ויינגוט

...אולי באמת באו ללמדנו חכמינו, שדווקא דווקא זו הדרך. דווקא בתוך החורף הארוך והסתמי – נמצא את הטעם,...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון