• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

למה לקטוע את הדרמה באמצע המתח?

ניתן היה לחלק את התורה לשני ספרים: ספר היסטוריה, וספר חוקים.

בחמשה חומשי תורה מסופר הסיפור ההיסטורי, מבריאת העולם, דרך התרקמות חיי עם ישראל, ועד לכניסתם של ישראל לארץ בתום ארבעים השנה במדבר. במקביל לכך, התורה היא גם ספר החוקים של האומה, הכו...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון