• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

" יש יהודים של מתן תורה. ויש יהודים של מגילת רות. אתה מבין את העומק שיש כאן? יהודי של מתן תורה, זה דרגה גדולה מאוד. זה יהודי שלומד תורה יומם ולילה וקשור בכל לבו להקב"ה. אבל עם כל הגדולה שלו, הוא עדיין לא יכול להביא את המשיח. המשיח מגיע דווקא מיהודי של מגילת רות. זו תור...

"אנשים שואלים אותי איך אתה מסתדר בארץ לבד בלי משפחה? אני אומר להם – בואו לעצמונה, יש לי שישים אחים וארבעה אבות.. תודה לכם"

(י, בוגר שנה ב, עולה מארה"ב).

בהרבה מילים חמות סביב למדורה נפרדנו בהרבה אהבה ממתגיסי מרץ בטיול מיוחד בהרי אילת.

"הלומד על מנת לעשות" שלשה שבועות של ל...

February 28, 2019

העוצמה של צהל תלויה במצב רוח של כל אחד ואחד מכם! האויבים משקיעים את כל כוחם בנסיון לעשות אותנו עצובים ומלאי ספקות מה אנחנו עושים פה בכלל – אי אפשר לנצח בלי שמחה" מתוך שיחתו המיוחדת של הרב דוד ג'יאמי על צדקת הדרך הרוחניות והמוסריות לה זקוק לוחם בצה"ל 


"אשרי העם שככה לו"...

February 20, 2019

מחזור כה האהוב שלנו נערך רובו לגיוס הקרוב, אנו מצפים להורים שיגיעו ביום חמישי לערב מרומם של סיכום שנה וחצי של עמל ושקידה, בשבוע הבא יערכו במכינה ימי העיון למתגיסים בניצוחו של הרב יקי וייס ובהשתתפות רבנים חשובים ותלמידי ישיבות ישיבות הסדר ומכינות – אנו נערכים לשהות של כ...