• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בס"ד

מה המבול שלך ומה התיבה שלך?

חיילים יקרים ואהובים

כן אחי אהובי

יש מבול ויש תיבה

יש מבול:

מבול שמבלבל

מבול שבולם אותך מלהתקדם

מבול שאתה ממש מובל אליו

בעת חוסר תשומת לב

ויש תיבה:

תיבה = תיבות של תורה

תיבה = מילים של תפילה

תיבה = דיבורים של השפעה טהורה

המבול:

ים של טרדות

מצבי רוח מוז...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון