מוסר ישראלי | הרב מיכאל אטלני

בספר בראשית, "ספר הישר", אנו פוגשים את ישרותם של אבותינו. בפרשיות אלו מרוכזות תכונותיהם של אבותינו הקדושים ולימוד פרשיות אלו הוא לימוד מה אנו, מה חיינו. וחייב כל אדם (וכל דור) לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב.

האבות מתהלכים...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון