מפסח ליום העצמאות/ הרב זאב פרידמן

הנקודה המיוחדת באדם שמבדילה אותו משאר היצורים, היא כמובן צלם אלוקים, אלא שצלם אלוקים שבאדם, הנטיות האציליות שבו, שאיפתו לעבוד את ה' וללכת בדרכיו, הופעתה בחיי העמים – מטשטשת מאוד.הנטייה החזקה אל העולם הזה וצרכיו הם שמניעים את חיי האומות...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון