בס"ד

נעשה ונשמע- הרב זאב פרידמן

הסיסמא המיוחדת של "ישראל שעמדו על הר סיני" היא: "נעשה ונשמע", לפעמים אנשים מן החוץ אינם מבינים, ואומרים שזה ביטוי של פזיזות! אין זה הגיוני להקדים נעשה לנשמע! אבל אנחנו מבינים שזה סוד שמלאכי השרת משתמשים בו, ואינו שייך לבני אדם רגילים.

כאן מ...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון