פרשת במדבר וחג השבועות

השנה שבת ׳במדבר׳ מצורפת למתן תורה. וזה מעורר לקשר העמוק בין המדבר לתורה.

התורה ניתנה במדבר ולא בא״י. זה עניין עקרוני.

מצד אחד: ׳אשר בחר בנו מכל בעמים ונתן לנו את תורתו׳. התורה ניתנת לאומה, ועיקר המימוש של התורה זה בחיי עם ישראל בארצו. ועם זאת, לפני...

מחצתי ואני ארפא

הגמרא במגילה אומרת, שההבדל בין ישראל ואומות העולם הוא, שאצל אומות העולם

הקב"ה מכֶּה ואחר כך מרפא, ואילו אצל ישראל הקב"ה מקדים רפואה למכה. והשאלה היא מה ההבדל? אם בסופו של דבר מתרפאים, אז מה זה משנה מה קודם?

אלא שהקדמת רפואה למכה מחדדת, שהמטרה של המכה היא ה...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים