• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

פרשת האזינו

השירה שנכתבה עבורנו

דברים נפלאים של הרמב"ן על השירה. עיקרי דבריו: שירת האזינו היא תיאור מדויק של ההיסטוריה הישראלית. כל שכתוב בה, אירע. גם אם אסטרולוג היה כותבה, היינו חייבים להודות שהוא צדק. קל וחומר כשהיא חלק מהתורה האלוהית שקיבלנו ממרע"ה. השירה מתארת את הח...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון