חיי שרה
מוות כמכפלת חיים


ארץ ישראל היא ארץ חיים ובאורח פלא דווקא הקניין הראשון בארץ, הוא של קבר! הדבר איננו מקרי. בשפת הקודש, שפת המהות, רחמה של האישה, מקור הלידה, אף הוא נקרא 'קבר'. וזו מהפכה בהתבוננות. מתברר, שאחד מקשרי החיים לארץ ישראל, נעוץ דווקא בקברי אבותינו ואימ...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון