• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

פרשת לך לך
הענווה ללכת עם ה'


לאחר המבול, מתחלק העולם לשלושת בני נח, יסודות התפתחות האנושות. שֵם חם ויפת מתיישבים בחלוקה גיאוגרפית. שֵם במזרח, יפת במערב וכנען במרכז. 
משפחת תרח הם מצאצאי שֵם. אסון פוקד את המשפחה. הרן, הצעיר, מת בחיי אביו. תרח מחליט לשנות מקום ומזל, ושם...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון