• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בס"ד

מחנה שכינה על מפתן הארץ

תקופת המדבר נחתמת בשתי הפרשות בהארה דרמטית של החיים הישראליים.

ביטוי לכך יש בנושא הנחלת א"י, המתברר באופן לא שגרתי. מתקבל רושם שהתורה גמישה: התורה קובעת עמדה.. בנות צלפחד טוענות.. ההלכה מתעדכנת.. בסיום החומש שבט יוסף מתלונן.. ושוב שינוי הדין!...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון