• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בס"ד

ממדינה למלכות

כל פרשה בספר דברים מוסיפה נדבך. מתקדמים ממדינה למלכות. אמנם שאיפת המלכות בישראל היא מורכבת. ושמואל הנביא גער בעם, למה אתם מבקשים מלך? הרי ה׳ הוא מלככם? והוא שומע שבקשת העם היא בעצם שהמלך יהווה תחליף לה׳. וזה באמת נורא! אז איך התורה נותנת לזה לגיטימציה?...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון