• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

הרב חננאל אתרוג- קלותה של תשובה

י"ז אלול התשע"ח

"תנו רבנן: הגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן. והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו".

לכאורה, תקנה מאוד מוזרה. למה שלא נאפשר לאדם לעשות תשובה?

הגמרא מצדיקה את התקנה במעשה, דבר שלא קורה לעתים קרובות:

"דתניא: מעשה באדם אח...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון