• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

הבחירה והסגולה ביום כיפור

מסכת יומא מסתיימת במשנה בה מופיעים דברי רבי עקיבא: "אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אַשְׁרֵיכֶם יִשְׂרָאֵל, לִפְנֵי מִי אַתֶּם מִטַּהֲרִין, וּמִי מְטַהֵר אֶתְכֶם, אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר, וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם....

להביא עלינו שנה טובה ומתוקה

בהלכות ראש השנה מובא שצריך להשתדל, שלא רק הדבש, אלא שגם התפוח יהיה מתוק. מה זה חשוב? אלא שיש והחיים עצמם קצם מרירים, אך הם מומתקים במעטפת.

אנו רוצים שנה כזו, שלא רק החיצוניות תהיה מתוקה, אלא עצם החיים יהיו מתוקים!

ובשם השל"ה הקדוש: כאשר מבקשים...

ישראל ערבים זה לזה

בפרשתנו כתיבה יוצאת דופן בספר התורה: נקודות מעל המילים 'והנסתרות לה' אלוהינו'. חז"ל מבארים שזהו רמז שישראל לא נענשו על חטאי יחיד בַּסתר, עד למעבר הירדן, אך משנכנסו לארץ, קבלו עליהם ערבות, והכלל אחראי גם על פרט שנכשל בחדרי חדרים. כך היה במלחמת העי. העם...

אלול

המשנה ברורה מביא שלושה מקורות למשמעות תקופת חודש אלול.

הראשונה היסטורית:"ומה שנהגו מראש חודש, שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה והוי עת רצון".

מקור שני נלמד מרמז בפסוק: "ואיכא אסמכתא מקרא: 'אני לדודי ו...