חודש אדר- דיני ארבע הפרשיות

קיב– השלמת קריאת פרשת שקלים בשבת שאחריה

שאלה:

שהינו ביחידה בשבת, ולאחר השבת נזכרנו כי היה עלינו לקרוא אף את קריאת פרשת "שקלים".

האם ניתן להשלים את קריאתה בשבת שאחריה, וכיצד הדין כאשר בשבת זו חלה "שבת הפסקה"?

תשובה:

כיוון שחכמים קבעו שבת מיוחדת, ק...

הלכות ד' פרשיות לחילים

קיב– השלמת קריאת פרשת שקלים בשבת שאחריה

שאלה:

שהינו ביחידה בשבת, ולאחר השבת נזכרנו כי היה עלינו לקרוא אף את קריאת פרשת "שקלים".

האם ניתן להשלים את קריאתה בשבת שאחריה, וכיצד הדין כאשר בשבת זו חלה "שבת הפסקה"?

תשובה:

כיוון שחכמים קבעו שבת מיוחדת, קודם חו...

רסה – הפעלת מזגן בטנק במהלך פעילות בשבת

שאלה:

אני לוחם שריון המוצב כעת בעמדות בגיזרה שבמסדרון כיסופים בחבל עזה, כחלק מכח של פלוגת טנקים המתגברת את הגיזרה.

פעילותנו מחייבת הפעלה והנעה של הטנקים אף בשבת, כחלק מהפעילות המבצעית המתחייבת באזור.

שאלתי, האם מותר לנו להפעיל בשבת א...

רס – סטייה בסיור רכוב לצורך תפילה במניין בשבת

שאלה:

הננו חיילים בני"שים המבצעים פעילות בטחון שוטף באמצעות סיור רכוב על ציר המערכת.

במהלך הפעילות בשבת מבקשים אנו לסטות מהציר המתוכנן לסיור, כדי להיכנס לישוב סמוך שבו קיים מנין תפילה קבוע. נציין כי מפקד הפלוגה נתן את הסכמתו...