• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

"שני חיי שרה" - הרב אמיר גת

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ... שני חיי שרה". כך מתארת התורה את חייה של שרה אמנו "שני חיי שרה – מלמד שכולן שווין לטובה[1]". שלמות של חיים אלוהיים המופיעים בחייה של אישה צדיקה זו. אף סיבת מותה מיוחדת היא כפי שמפרש רש"י – "ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצח...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון