• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

חיילים יקרים ואהובים,

  1. זכור שיש לך פז"מ עולם, כ-3,300 שנה מיציאת מצרים – עם הנצח כבר עבר דרך אלוקית ארוכה ומתקדם כל הזמן לעבר הגאולה השלמה.דברי הנביאים אמת, דבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, וציפיית הישועה הזאת נותנת המון כוחות להתמודדות עם ההווה – השחיקה הצבאית.

  2. זכ...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון