• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בס"ד

תמימות ופשיטות

חיילים יקרים ואהובים

הפעם, אפתח בסיפור משבוע שעבר:

ברוך השם זכיתי לנסוע ולבקר את ההורים שלי הגרים ברעננה- אני אוהב את ההורים שלי ואני גם אוהב את המצוות של השם יתברך: "כבד את אביך ואת אמך", כשאני חושב על זה תוך כדי כתיבה, אפשר גם לחשוב כך: אני אוהב את המ...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון