עין בעין בפרשה

עין בעין לחנוכה

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

...אנחנו בדרך. משימות המנהיגות הללו אינן נחלת העבר, הן אתגרי העתיד של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כל אחת מהן, היא נדבך מאתגר מאוד בבניין שלמותנו הלאומית, עד שנראה בקוממיותה השלמה של מלכות בית דוד במהרה בימינ...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

...מטרת החיים של עם ישראל בעולם היא כך כך עמוקה, עד שאפילו יעקב אבינו לא עמד בדעתו עליה...

להמשך הקישור

הדרך להארת האור | הרב ישראל ויינגוט

...אולי באמת באו ללמדנו חכמינו, שדווקא דווקא זו הדרך. דווקא בתוך החורף הארוך והסתמי – נמצא את הטעם,...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

..חלום הסולם של יעקב אינו חזיון חולף. זהו סולם הערכים שלנו. אין תחום בחיינו שאינו מושפע מהאמת שבחלום זה...

להמשך הקישור

החיים והמוות ביד הלשון | הרב יובל צור​

...גם דיבור של האדם פועל במציאות גם כשהאדם לא התכוון שאילו יהיו התוצאות...

להמשך...

November 23, 2017

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר

...חלום הסולם של יעקב אינו חזיון חולף. זהו סולם הערכים שלנו. אין תחום בחיינו שאינו מושפע מהאמת שבחלום זה...

להמשך הקישור

לפרשת ויצא | הרב מיכאל אטלני

...חלום הסולם אינו רק חיזיון רוחני חשוב, אלא שבחלום זה מתומצת כל סוד החיים של עם ישראל לדו...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר

... תמיד, לפני שאנו שואלים את עצמנו 'לאן אנו הולכים' ומה שאיפותינו בחיים, חובה עלינו לדעת 'מאין באנו...

להמשך הקישור

"ורב יעבוד צעיר" | הרב רפי פרץ

... תורתנו – תורת חיים, והיא כמובן נוגעת בכל אורחות חיינו, מחייה ומאירה אותם בטל חיים אמיתי....

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

מה הקשר בין הצהרת בלפור לשרה אמנו

להמשך הקישור

המורכבות וההתמודדות | הרב נפתלי שיינפלד

... נשאל איזה נשק נתן לו הקב"ה כדי לנצח במלחמה, כדי לצאת גדולים, ענקיים מהמאבק הגדול הזה...

להמשך הקישור

שני חיי שרה | הרב אמיר גת

... אך אצל שרה אימנו מסי...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

האברהם הוא גוף של חסד...

להמשך הקישור

מוסריות ישראלית  | הרב מיכאל אטלני

בפרשת וירא מופיע מפגש עם מלך אחר, מלך שנראה שונה מקודמיו – אבימלך מלך גרר...

להמשך הקישור

מוסריותו של אברהם | הרב אלי אדלר

לפני הטיפול החמור בסדום ועמורה, יש הכרח לערב ב...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

האתגר הגדול שלנו ביחס לאבותינו ולאימהותנו הוא לחיות אותם

להמשך הקישור

לדמותו של אבי האומה | הרב אמיר גת

 זו הפרשיה הראשונה שמכוונת ממש אלינו ...

להמשך הקישור

הלכות שבת | הרבנות הצבאית

אני נדרש בתפקידי לקחת איתי פלאפון בשבת, האם מותר לי לצאת א...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

כשם שהדין אלוקי מחריב כמעט את העולם ומחולל יִראה כאשר העולם איננו ראוי, כך אותה מגמה אלוקית יוצרת אהבה עולמית.

להמשך הקישור

העמידה נגד הזרם | הרב אלי אדלר

האדם הוא יצור חברתי וטבעו הוא להיסחף אחרי זרם הרוב והחברה הסובבת...

להמשך הקישור

אחרי...

September 28, 2017

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

זה התפקיד העצום שלנו לקראת היום הקדוש, שהוא יום מעל הטבע, מעל הזמן, מעל המקום, מעל הטבע האנושי...

להמשך הקישור

לקראת ראש השנה | הרב רפי פרץ

לעמוד נוכח פני ה' ערב יום הכיפורים – זה תמיד אירוע מיוחד ומרטיט לב...

להמשך הקישור

הלכות יום כיפור |...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון