עין בעין בפרשה

עין בעין לחנוכה

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

...אנחנו בדרך. משימות המנהיגות הללו אינן נחלת העבר, הן אתגרי העתיד של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כל אחת מהן, היא נדבך מאתגר מאוד בבניין שלמותנו הלאומית, עד שנראה בקוממיותה השלמה של מלכות בית דוד במהרה בימינ...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

...מטרת החיים של עם ישראל בעולם היא כך כך עמוקה, עד שאפילו יעקב אבינו לא עמד בדעתו עליה...

להמשך הקישור

הדרך להארת האור | הרב ישראל ויינגוט

...אולי באמת באו ללמדנו חכמינו, שדווקא דווקא זו הדרך. דווקא בתוך החורף הארוך והסתמי – נמצא את הטעם,...

קצר ולעניין בפרשה | הרב אלי אדלר​

..חלום הסולם של יעקב אינו חזיון חולף. זהו סולם הערכים שלנו. אין תחום בחיינו שאינו מושפע מהאמת שבחלום זה...

להמשך הקישור

החיים והמוות ביד הלשון | הרב יובל צור​

...גם דיבור של האדם פועל במציאות גם כשהאדם לא התכוון שאילו יהיו התוצאות...

להמשך...