• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

כי תשא - משבר הלידה של שבירת הלוחות

פרשת כי תשא, במובנים רבים, היא הפרשה הקשה ביותר בתורה[1]. יש כאן לכאורה התרסקות של החזון העולמי ותכלית הבריאה. העולם כולו נברא עבור התורה[2], ובעבור שלמות הופעתם של ישראל[3], ובפרשתנו החלום כביכול מתנפץ - "הִשְׁלִיךְ מִשָּׁמַיִם אֶרֶץ...

חטא העגל, הפספוס והצמיחה | הרב רפי פרץ 

מעמד הר סיני היה רגע– שיא בתולדות עמנו. עם שלם מתעלה לדרגות רוחניות נשגבות. כל המעמד המרומם הזה היה המצע לנתינת התורה, הביטוי לדרך הערכית שבה עם ישראל צריך להתהלך כעם.ופתאום, בפרשתנו מסופר על הכישלון של עם ישראל שתוצאותיו חטא העגל...

סגולת מחצית השקל

מחצית השקל היא הקדמת רפואה למכה, הן לחטא העגל והן לפורים. הנקודה של מחצית השקל זה היחס בין היחיד לציבור בישראל. ערכנו בעולם גם כיחידים, אינו מתחיל מהפרט אלא מהכלל. ודווקא הזהות של כלל ישראל, היא נותנת את החותם המיוחד של חיינו גם כפרטים. אסור למנות את בנ...

בס"ד

פורים בצבא

חיילים ואחים יקרים ואהובים

דבר ראשון- המצוות של החג!!

חיילים של השם יתברך הם חיילים שחיים הלכה!!

אני הקטן נוהג ללמד את מצוות החג דרך השפה הצבאית:

מ"מ, מ"מ = א. מקרא מגילה. ב. מתנות לאביונים. ג. משלוח מנות. ד. משתה ושמחה.

ככה אפשר ללמד את כל החבר'ה וכולם זוכרים...