בס"ד

אתה לא צבוע!!!

חיילים יקרים ואהובים

ברוך השם, קמעא קמעא רואים בעיניים את גאולתם של ישראל קדושים. מפקדים וחיילים מתחילים להתחבר לחבורות קודש בתוך הצבא וגם כשהם יוצאים הביתה. מדובר על עשרות מפקדים וחיילים שמרגישים שליחות אלוקית לעטוף את עצמם ואת הסובבים אותם במערכת שלמ...

פרשת אמור וספירת העומר- 'גילו ברעדה'

בפרשת אמור מופיע הפירוט היסודי של כל מועדי התורה. אחד ממעגלי השנה המרכזיים הוא 'ספירת העומר'. טעות היא המחשבה, שאופיים של ימים אלו הוא של אבלות בלבד. אופי זה, התהווה בתקופת רבי עקיבא, פחות או יותר בזמן חורבן בית שני. אך הדבר המעניין...

תורתו של רבי עקיבא – להארת נתיבי גאולתנו

דמותו של רבי עקיבא

דמותו של רבי עקיבא עומדת לנגד עינינו בענקיותה הרוחנית והמוסרית. בצניעות, בטוב המידות, במסירות הנפש העצומה לתורה, בהופעת התורה כולה, בצפייה החודרת לישועה, באמונה ובמפעל למען ישראל, תורתו ותחייתו בארצו.

זכינו להיפג...