• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

הלכות סוכות לחיילים

שאלות ותשובות בנושא סוכה וארבעת המינים

לו– אופן הנחת סכך בסוכה בתחילה ואופן הכשרתה

שאלה:

עובדי הרס"ר שהקימו סוכה ביחידה, הניחו סכך קודם שהעמידו את דפנות הסוכה.

האם הסוכה כשרה, ואם לא, האם ניתן להכשיר סוכה זו וכיצד?

תשובה:

כאשר מקימים  סוכה יש להקפיד כי קוד...

פרשת האזינו

השירה שנכתבה עבורנו

דברים נפלאים של הרמב"ן על השירה. עיקרי דבריו: שירת האזינו היא תיאור מדויק של ההיסטוריה הישראלית. כל שכתוב בה, אירע. גם אם אסטרולוג היה כותבה, היינו חייבים להודות שהוא צדק. קל וחומר כשהיא חלק מהתורה האלוהית שקיבלנו ממרע"ה. השירה מתארת את הח...

בס"ד

על חטא שחטאנו לפניך

ברוך השם, עשרות אלפי חיילים בני תורה זוכים להיות ביום כיפור, תוך כדי השירות הצבאי. לא כל כך משנה אם זוכים לסגור את יום הכיפורים בצבא, או אם זוכים לצאת לבית ולבקר במכינה או בישיבה, חשבתי, אני הקטן, שחשוב שנתחזק ביחד בעניינים שבין אדם לחבירו, מה שי...

פרשת וילך
השירה שבקרבנו


משה רבינו מודיע שקרבו ימיו למות, והעם ימשיך בדרכו ההיסטורית בלעדיו. עובדה זו מעלה חשש כבד מהתדרדרות רוחנית ומוסרית של העם. הפתרון בפרשתנו הוא השירה: וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִי...