December 27, 2018

רוחות הבחירות הנושבות מביאות עמם קיטוב ומחלוקות, במכינת עצם סוגרים את החלון ומתחממים מול התנור האש של אהבת ישראל, מוסיפים עין טובה ומתחזקים בלימוד התורה, ה"מרתון" לסיום מסכת תענית התחיל ובית המדרש עוד יותר שוקק חיים גם בשעות לא שגרתיות, נוספו סדרים בערב ובלילה ונצפו חב...

 להנהיג בנחת!

כל אחד מאיתנו הוא מנהיג, מנהיג במידות הטובות והישרות שלו, מנהיג בעין טובה, מנהיג בכוח לדון לכף זכות כל יהודי, מנהיג ברצון התמידי להיות טהור בעיניים, טהור בלשון וטהור באוזניים.

גם אם לפעמים יש נפילות, אנחנו לא מפסיקים לרגע להמשיך להילחם ולנצח, חשוב מאוד לזכו...

 בס"ד

פרשת שמות
הגאולה מתחילה מהמשפחה

משה רבינו הוא פרי של משפחה. בן לאבא ואימא מיוחדים. משפחה בסיטואציה היסטורית מיוחדת. 'וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי'. ללא שמות פרטיים. וזהו המסר! (מהר"ל). עמרם ויוכבד חיו מתוך הכרה שמשפחה זה משהו מעבר לחוויה פרטית. יש בחיי משפחה המ...