February 28, 2019

העוצמה של צהל תלויה במצב רוח של כל אחד ואחד מכם! האויבים משקיעים את כל כוחם בנסיון לעשות אותנו עצובים ומלאי ספקות מה אנחנו עושים פה בכלל – אי אפשר לנצח בלי שמחה" מתוך שיחתו המיוחדת של הרב דוד ג'יאמי על צדקת הדרך הרוחניות והמוסריות לה זקוק לוחם בצה"ל 


"אשרי העם שככה לו"...

 בס"ד

פרשת ויקהל
השבת הנכספת

השבת, היא מהנושאים שהתורה חוזרת עליהם רבות. מה שמדגיש את מרכזיות וערכה האלוהי. כל מקום בו מופיעה השבת, הוא הארה חדשה.
בפתח פרשת ויקהל, מרע"ה מקהיל את העם ומצווה שוב על השבת. לאחר הפתיחה, הפרשה עוברת לעשיית המשכן. עשייה קדושה הנעשית על ידי אנ...

February 20, 2019

מחזור כה האהוב שלנו נערך רובו לגיוס הקרוב, אנו מצפים להורים שיגיעו ביום חמישי לערב מרומם של סיכום שנה וחצי של עמל ושקידה, בשבוע הבא יערכו במכינה ימי העיון למתגיסים בניצוחו של הרב יקי וייס ובהשתתפות רבנים חשובים ותלמידי ישיבות ישיבות הסדר ומכינות – אנו נערכים לשהות של כ...