הלכות סליחות לחיילים

א – אמירת סליחות כיחיד

שאלה:

במוצב בו אני משרת לא קיים לדאבוני מניין.

האם יכול אני לומר "סליחות" ביחידות, ואם כן, האם עלי לדלג על חלקים מסוימים?

תשובה:

את אמירת הסליחות עליך לומר כמנהגך גם כאשר אין מניין, אלא שעליך לדלג על הבקשות שהן בלשון ארמית. כמו"כ א...

שאלות נפוצות של חיילים בנושא הלכות הפסח:

דיני בדיקה וביעור חמץ

קנז– חובת בדיקת החמץ באור לי"ד בצה"ל

שאלה:

בצה"ל נהוג לנקות ואף לבער את החמץ יומיים קודם הפסח.

האם קיימת במציאות זו חובה לבדיקת החמץ אור לי"ד ניסן?

תשובה:

נפסק בשו"ע כי המכבד את חדרו בי"ג ניסן ונזהר שלא להכניס שם...

 חודש אדר- דיני ארבע הפרשיות

קיב– השלמת קריאת פרשת שקלים בשבת שאחריה

שאלה:

שהינו ביחידה בשבת, ולאחר השבת נזכרנו כי היה עלינו לקרוא אף את קריאת פרשת "שקלים".

האם ניתן להשלים את קריאתה בשבת שאחריה, וכיצד הדין כאשר בשבת זו חלה "שבת הפסקה"?

תשובה:

כיוון שחכמים קבעו שבת מיוחדת, ק...