• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בס"ד

כח ההיפוך של ארץ ישראל

ספר דברים הנקרא גם "משנה תורה" חוזר ומשנן את כל דברי התורה המוזכרים כבר.

כאשר אנו עומדים להיכנס לארץ ישראל עלינו לשנן שוב את התורה היות "ואוירה דארץ ישראל מחכים" הרי כל לימודה של תורה עתה יהיה לימוד אחר ובאיכות אחרת.

כך גם עם ישראל הנכנס כעת לאר...

"שני חיי שרה" - הרב אמיר גת

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ... שני חיי שרה". כך מתארת התורה את חייה של שרה אמנו "שני חיי שרה – מלמד שכולן שווין לטובה[1]". שלמות של חיים אלוהיים המופיעים בחייה של אישה צדיקה זו. אף סיבת מותה מיוחדת היא כפי שמפרש רש"י – "ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצח...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון