• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

ועשו להם ציצית

בפרשתנו נמצאת פרשת מצוות ציצית. עם מצוות ציצית אנחנו נפגשים בוקר וערב ביחד עם מצוות קריאת שמע. במצוות ציצית ישנו דין מיוחד "להטיל ציצית בבגד שנתכסה בו" (ספר החינוך מצווה שפ"ו) כלומר בניגוד למצוות עשה רגילות שיש חיוב על האדם לקיימן, כגון תפילין, שאדם שבמשך...

החיים והמוות ביד הלשון | הרב יובל צור

רחל היא היחידה מהארבע אמהות שלא נקברה במערת המכפלה, המדרש מספר לנו שהמיתה נגזרה על רחל כבר בפרשה הקודמת, כשיעקב בורח מלבן עם כל משפחתו והרכוש הרב רחל גונבת מלבן את התרפים שלו, לבן רודף אחריהם ומאשים את יעקב בגניבה. יעקב בתגובה להאשמ...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים