• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

 הנני! (לע"נ מו"ר הגדול הרב אלישע וישלצקי זצ"ל)

ראש ישיבת עם ישראל

ראש ישיבת ארץ ישראל

ראש ישיבת אהבת ישראל

ראש ישיבת ציפיתי לישועה בימיי

עבד לעם קדוש על אדמת הקודש

לא מחזיק טובה לעצמו!

רגיל בלשונו: לכך נוצרנו!

יהודי פשוט מירושלים

הרב נמצא? -  "אלישע מדבר"

מרא דענווה

חי אמת טהורה...

יחידת הלהב"ה

מי הכי קרבי שיש?

סיירת מטכ"ל או 8200?

שייטת או 504?

שלד"ג או חצב?

חטיבות החי"ר או חטיבות המחקר של מערך המודיעין?

מי שסוגר 21 או מי שיוצא יומיות?

מי שמשרת בחטמ"ר עזה או מי שמשרת בקריה בתל-אביב?

האם למישהו יש איזה כלים למדידת טהרת הלב?!

האם קיים איזה דוסמטר משוכלל של...

יחידת הלהב"ה

מי הכי קרבי שיש?

סיירת מטכ"ל או 8200?

שייטת או 504?

שלד"ג או חצב?

חטיבות החי"ר או חטיבות המחקר של מערך המודיעין?

מי שסוגר 21 או מי שיוצא יומיות?

מי שמשרת בחטמ"ר עזה או מי שמשרת בקריה בתל-אביב?

האם למישהו יש איזה כלים למדידת טהרת הלב?!

האם קיים איזה דוסמטר משוכלל של...

 מדובקים ביראתך ובאהבתך

ברוך הוא וברוך שמו שמזכה אותי בשבועות האחרונים לקבל מחיילים שאלות מאד מעניינות שחשוב לי לשתף את ציבור הקוראים הקדוש בשתיים מהן: שאלה ראשונה: אנחנו במוצב פלוגתי, יש במוצב מטבח וחדר אוכל רגיל, ובנוסף, יש מטבחון קטן שיש בו טוסטר ומיני מקרר עם כל מינ...