• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

רדיפת הצדק כתנאי לחוסננו הלאומי / הרב רפי

בוגרים אהובים,

 בשבת האחרונה חשנו בפסוקי ההפטרה – שזה מתאים לנו – ממש. ההפטרה הרביעית מ-7 הפטרות הנחמה- בה מודיע הקב"ה לעמו ישראל "אנוכי אנוכי הוא מנחמכם" – אין מה לדאוג – ה' אישית בא ומנחם את עמו על קשייו וצרותיו, ובסיומה של ההפ...

אחריות משותפת  | הרב רפי פרץ

אנו עומדים ערב הכניסה לארץ. זמן זה דומה במקצת לערב הקמת מדינת ישראל. בזמנים אלו מתברר הצורך של עם ישראל לצבא, צבא העם, צבא של כולם!

אך במדבר, בעבר הירדן, עומדים להם בני שבט גד ובני שבט ראובן ונשמע מדבריהם שהם מתכוונים להישאר בעבר הירדן ולא לה...

הרועים הנאמנים של האומה

הימים ימי מדבר. עם ישראל בראשית דרכו ממצרים – לירושלים, משה – המנהיג הגדול של ישראל שולח נבחרת של 12 מרגלים לבדוק "אֶת הָאָרֶץ מַה הִיא, וְאֶת הָעָם הַיֹּשֵׁב עָלֶיהָ הֶחָזָק הוּא הֲרָפֶה...וּמָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר הוּא יֹשֵׁב בָּהּ הֲטוֹבָה הִיא אִם...

בפרשת השבוע, פרשת ויקהל, מתארת לנו התורה את תהליך בניית המשכן בפועל, על פי הציווי שנכתב בפרשות הקודמות.

במשכן היו כלים שונים כדוגמת המנורה, ארון הברית, השולחן והמזבח. הכלי הראשון שהכהנים "פגשו" במשכן היה הכיור. הכיור היה עשוי נחושת, ובמים שהיו בו טיהרו הכהנים את ידיהם ו...

חטא העגל, הפספוס והצמיחה | הרב רפי פרץ 

מעמד הר סיני היה רגע– שיא בתולדות עמנו. עם שלם מתעלה לדרגות רוחניות נשגבות. כל המעמד המרומם הזה היה המצע לנתינת התורה, הביטוי לדרך הערכית שבה עם ישראל צריך להתהלך כעם.ופתאום, בפרשתנו מסופר על הכישלון של עם ישראל שתוצאותיו חטא העגל...