קנין תורה

קנין תורה

תלמוד תורה

תלמוד תורה

בס"ד

לקראת בין המצרים/ הרב ישראל וינגוט

עומדים אנו בפתחה של תקופה אשר מתחילה בצום י"ז בתמוז ותסתיים בט' באב.

אינה דומה עבודת ה' שלנו בימים רגילים לעבודה זו בימי בין המצרים, בהם הייתה עיר הקודש והמקדש בבהלת חרב ואובדן; בין הבקעת חומתה בי"ז בתמוז (לפי תלמוד בבלי - היה זה רק...

הלכות שבת וחג שבועות הסמוך לו

לקראת חג השבועות הבעל"ט נעמוד על מספר הלכות הנוגעות ליום זה בכלל, ובפרט השנה בהיותו סמוך לשבת:

  1. רצוי להקדים סעודה שלישית לפני 16:15 במידה ואוכלים אח"כ יותר מכביצה פת.

  2. אין להכין שום דבר משבת ליום טוב. גם הכנה שהיא טרחה קטנה , למשל הוצ...

הלכות לשבת "זכור" ולפורים | הרב ישראל וינגוט

שבת זכור: א. חובה לקרות הפרשה בס"ת כשר. ובמניין.

ב. יכוון בעת הקריאה לצאת יד"ח של מ"ע של "זכור את אשר עשה לך עמלק" ויכוונו בכך הקורא והשומעים.

ג. נחלקו הפוסקים לגבי חיוב אשה במצווה זו. ומי שלא יכולה לבוא לבית הכנסת תקרא בתנ"ך ב...

Please reload

הרב ישראל וינגוט

ראש בית מדרש בוגרים 

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon