חיילים יקרים ואהובים,

פרה אדומה זה חוק – לא מובן – עושים כי ה' ציווה.

חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שזה עיקרון רוחני ובניין אב לכל המצוות, אפילו למצוות שאנחנו מבינים מעט את הסיבה והטעם לעשייתן. אנחנו מקיימים את המצוות קודם כל כי השם יתברך ציווה ואנחנו רוצים להיות בצוותא אתו יתברך, קשורים אליו ודבוקים בו. ברור לנו שגם מה שאנחנו מבינים קצת את טעם המצוות זה רק קצה קצהו של מה שבאמת טמון, הסודות העליונים והכוח הצפון בכל מצווה, וההשפעה העצומה על כל העולם וכל העולמות.

זה גם מה שגורם לנו לעשות את המצווה ביותר שמחה, כי זה ממש משמח שאתה יודע שבמשהו קטן – ברכה, תפילה, הלכה... אתה פשוט פועל טובות וטהורות ומקדם את כל היקום.

הגודל והעומק הזה נותן לנו כוח להקפיד יותר בעשיית המצוות קלה כחמורה, כל אחד לפי יכולתו וקרבתו להשם יתברך.

אשרי מי שזוכה להיות קרוב באמת!

אחים יקרים ואהובים!

בצבא, כמעט כל מצווה זה כמו פרה אדומה, חוקים לא מובנים, פקודות לא מובנות, "כן המפקד!" אבל למה? – אין הסברים. אין הגיון. לפעמים אפשר קצת להסביר לך, אבל זה באמת קצת, ובאמת זו לא הסיבה האמיתית לגמרי.

ברגע שאנחנו מרגילים את עצמנו שמצוות המלחמה וכל המצוות הסובבות אותה: "ואהבת לרעך כמוך אני ה'"; "לא תעמוד על דם רעך"; והורשתם אותה וישבתם בה" – בעשיית כל המצוות האלו אנחנו לא מחפשים להבין כל רגע מה הסיבה ומה הטעם, אנחנו מחפשים חיבור וטעם כללי: אהבת ה', אהבת התורה, אהבת עם-ישראל, אהבת הארץ ואהבת המדינה, ומתוך כך אנחנו מוכנים למסור את נפשנו בעשיית כל המצוות וביצוע כל הפקודות, שחלקן מובנות וחלקן ממש לא, כל עוד זו לא פקודה בלתי חוקית בעליל, היחס שלנו לפקודות זה ממש כמו היחס שלנו למצוות – פקודות אלוקיות, והמפקדים הם היד הארוכה של השם יתברך. כך גם היחס שלנו לעצמנו, החיילים – אנחנו ידו הארוכה של השם יתברך שגואל את ישראל ומזכה אותנו להיות שותפים לתהליך הגאלוה בעצם היותנו חיילים אחרי אלפיים שנות גלות, ולהיות ריבוניים בארצנו הקדושה.

חזק ונתחזק אחים אהובים!

בברכת שבת שלום ומבורכת לכם ולמשפחתכם היקרה,

בתפילה מתמדת להצלחתכם ובאהבה רבה,

אחיכם הקטן – פרץ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon