חיילים יקרים ואהובים,

 

בפרשה שלנו אנחנו לומדים על עצמנו דרך ההפך מאיתנו.

הפרשה לא עסוקה באברהם אבינו, אלא בבלעם הרשע.

 

חז"ל הקדושים מלמדים אותנו בפרקי אבות את מידותיו של בלעם הרשע:

עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה.

 

ומתוך הבירור הזה, חז"ל הקדושים מלמדים אותנו את המידות של אברהם אבינו:

עין, טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה.

 

חשבתי לעצמי שזה יסוד חשוב מאוד בלימוד תורתנו הקדושה:

 

תמיד כשרואים את הרע, צריך לעיין מה חז"ל הקדושים מלמדים אותנו על אותו הרע שמתגלה, ומתוך כך עלינו להוסיף כנגדו טוב וטהרה בכפליים.

 

כמו אותם צדיקים טהורים שאינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה.

 

אחים יקרים ואהובים.

 

בצבא אנחנו נפגשים עם גילויים רבים של חוסר טוב, חוסר נעימות, לשון הרע, חוסר צניעות...

 

עלינו לזכור את חז"ל הקדושים, ומתוך כך להרבות כנגד בהרבה הרבה טוב וטהרה: טהרת הלשון, טהרת העיניים. להרבות בהרבה אהבת חינם ובקשר יותר חזק לתלמידי חכמים ולבית המדרש.

 

מתוך כך נזכה כולנו למה שכתוב: "מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך" ונזכה להפוך את החושך לאור, את המר למתוק ונזכה להיות מאותם שהשם יתברך אוהב אותם כי הם תמיד מלמדים סניגוריא על הדור כולו.

 

בברכת שבת שלום ובאהבה רבה,

 אחיכם הקטן - פרץ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon