רדיפת הצדק כתנאי לחוסננו הלאומי | הרב רפי פרץ    
 
בשבת האחרונה חשנו בפסוקי ההפטרה – שזה מתאים לנו – ממש.
ההפטרה הרביעית מ-7 הפטרות הנחמה- בה מודיע הקב"ה לעמו ישראל "אנוכי אנוכי הוא מנחמכם" – אין מה לדאוג – ה' אישית בא ומנחם את עמו על קשייו וצרותיו, ובסיומה של ההפטרה "פיצחו ורננו יחדיו...כי ניחם ה' עמו גאל ירושלים" – לראות את כל הנוער הנפלא הזה מגיע בהמוניו-ורוצה ונלחם להיות בבית מדרשנו – זו הנחמה הגדולה שלנו – הזכות להמשיך ולבנות כוחות בריאים לברכת העם והארץ.
 
בפרשיות ספר "נוחלי הארץ" (כלשון הרמב"ן שכך מכנה את ספר דברים), אנו נפגשים שוב ושוב בתהליכי הבניין הלאומי הנכון מחד, ובמשימות הלאומיות המוטלות עלינו מאידך, לדוגמא פרשת שופטים – שמציבה לנו בקריאה כפולה את יסוד החיים שלנו –"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ" (טז'-כ') ואת הדרך כיצד נבנה מגמה נאצלת זו – שופטים ושוטרים, לא רק דיבורי צדק אלא עשיית צדק ואכיפתו בעזרת מערכת ממלכתית שיונקת כוחה מהתורה והנבואה – וכדברי רש"י –"כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל, ולהושיבן על אדמתם" (ספרי קמד').
 
ובולט דבר נוסף בספר דברים – ככל שמתקדמים בספר בהצבת המטרה הנשגבת של אומה החיה חיי קודש בארצה, כך מתרבים המצוות – 55 בפרשת ראה, 41 בפרשת שופטים , ובפרשת כי תצא – המדברת על המלחמות, על קשיי המאבק ועל מקומנו וערכינו – מונה ספר החינוך 74 מצוות – ללמדנו שמתוך השכלול הגדול של הצד הלאומי הכלל ישראלי בטיפול בנושא המלחמה יש מקום מתוך כך להרבות ולהרחיב את המצוות, ככל שהאיכות מעמיקה – גם האחיזה המעשית מצוותית דורשת העמקה איכותית וכמותית – וזו ברכת הארץ, ומסתבר לצערנו (כי עדיין לא כל עמנו היקר הפנים זאת) – שללא אחיזה בשם שמים , והליכה בדרכיו "לאהבה את ה' אלוקיך ולדבקה בו" – אפילו לנצח ארגון חיזבאללה קטן – אנו מתקשים, אך ה' הטוב הבטיחנו שמהנפילות נקום למקום גבוה וטמיר יותר, כפי שאכן רואים אט אט בצבא ובתהליכים החברתיים העוברים עלינו במדינה.
 
וכך דברי בעל הטורים בפתיחת הפרשה – מדוע הסתיימה פרשת שופטים "כי תעשה הישר בעיני ה'" – ונמשכת פרשתנו – "כי תצא למלחמה על אויביך"?! ללמדנו:
 
שאין יוצאים למלחמה אלא הצדיקים.
בכל מלחמה עיני ה' אלוקיך עימך, התחושות העמוקות הללו חייבות להיות ודאיות בתוכן חינו- ה' אלוקינו איתנו תמיד – אף במלחמותינו "ה' איש מלחמה ה' שמו", ובכדי לנצח במלחמות המסובכות שאנו נתבעים להם בכל מובן בימים אלו – נדרשת מאיתנו התביעה "כי תעשה הישר בעיני ה" – זה חוסננו החברתי, התרבותי, והלאומי.
 
יושר, צדק והליכה עפ"י דבר ה'.
שבת שלום יקרים ואהובים!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon