קצר ולעניין לפרשה

ישראל ערבים זה לזה

 

בפרשתנו כתיבה יוצאת דופן בספר התורה: נקודות מעל המילים 'והנסתרות לה' אלוהינו'. חז"ל מבארים שזהו רמז שישראל לא נענשו על חטאי יחיד בַּסתר, עד למעבר הירדן, אך משנכנסו לארץ, קבלו עליהם ערבות, והכלל אחראי גם על פרט שנכשל בחדרי חדרים. כך היה במלחמת העי. העם נענש על חטאו בסתר של עכן.

ונשאלת השאלה, איפה הצדק? היחיד יחטא ועל כל העדה תקצוף?

התשובה היא שיש בעם ישראל ערבות מוסרית. אנחנו עם אחד ויש לנו השפעה ואחריות על מה שקורה בחברה כולה. גם כישלונות היחיד בסתר, הן תולדה של אווירה ותרבות חברתית.

 

ערבות זו החזיקה קרוב ל1500 שנה ונמשכה עד ש'ביבנה הותרה הרצועה', ובתקופת חורבן בית שני בטלה ל2000 שנה. בחזרתנו לארצנו ולמדינתנו בימינו, הערבות מתחדשת. לא ביום אחד, אבל זה מתפתח. אנו צריכים להרגיש את האחריות. לפני העונשים, הערבות היא קודם כל חיובית. אי אפשר לומר אני את נפשי או את קהילתי הצלתי, ושלום עליך נפשי. מאז שיבת ציון אנחנו כלל, והערבות מגיעה עד כדי אכפתיות מכל יהודי. האחריות המוסרית היא קודם כל אישית כלפי עצמנו, אך אנחנו עם אחד עם ייעוד אחד, והרגשת מצבו של הכלל ושל כל יחיד, היא תכונה שמוכרחת להתאזרח עמוק באישיותנו כעם ריבוני החי בארצו, וממנה תוצאות חיוביות גדולות ונצורות להליכתנו קוממיות בארצנו.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon