פרשת שבוע

לקראת יום כיפור | הרב רפי פרץ    
 
בוגרים יקרים,
לעמוד נוכח פני ה' ערב יום הכיפורים – זה תמיד אירוע מיוחד ומרטיט לב, יש ביום הזה איכות מיוחדת – "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם":איכות שנעוצה עמוק בהיסטוריה של עמנו. משה רבנו עלה בו' סיוון ל-40 יום, לקבלת תורה ושבירתה, ופעם שניה עולה משה – ללוחות השניים בר"ח אלול – 40 יום עד יוה"כ – ואז מוריד עימו לוחות שניים עם בשורה גדולה – יש אפשרות לתקן! יש אפשרות להשתנות, יש תמיד דרך לאן להתקדם, הקב"ה מתברר "שוכן איתם בתוך טומאתם" – אנו בני אדם, עם חלקיות, עם מורכבות של חומר ורוח, וה' איתנו תמיד, ברית נצח, לוחות שלא ישברו לעולם, יש ביוה"כ – את מרכיב ברית הנצח הזו, את החידוש הגדול שהסליחה מוחלטת – "ונסלח לכל עדת ישראל...כי לכל העם בשגגה".
 
במהות כולנו שייכים לקודש, והחטא – כלכלוך שזוקק ניקוי. וביום הכיפורים אנו אומרים יג' מידות – "ברית שלש עשרה" – "ה' ה' אל רחום וחנון וכו'...אמירת המידות על ידינו מביעה את הכרתנו שאיננו מסתפקים בחזרה בתשובה על-פי מדרגתנו, אלא רוצים אנו את המידות האלוקיות, להדבק בהן- מה הוא רחום, חנון, מאריך אפו, אף אנו בכל אשר לנו נהיה כמוהו.
 
"ובצרור המור" אומר הרב שם שחידוש ברית יג' מידות זה לא שהכל מצוי באדם אחד, אלא הציבור מכוח היותו ביחד מה שחיסר זה השלים זה והברית היא עם אומה שלמה שבכללותה מופיעה את התדמותה לקוב"ה והופעתו במידותיו.משאת הנפש הזו עליונה,ומיוחדת ליום הזה. אך העלייה ביוה"כ, הניתוק מהחומר, השייכות לנק' הקודש בפנימיות שלנו, זה מרחיקנו מהעולם הזה, מהקשיים, מהבעיות, מהנפילות, "וצריך שמירה כשפוגשים חזרה את ענייני העולם הזה" (עו"ר חב' ע'מ שסז'.) - שלא ליפול ולהיכשל חלילה. וקיבלנו שוב מתנה נפלאה ימים שבין יו"כ וסוכות שבהם עוסקים במצות הסוכה, במצות 4 המינים חוזרים אל החיים "מרופדים במצוות", הולכים מחיל אל חיל, וכשנאחזים במצוות הסוכה והלולב – "ושמחת בחגך" חזרנו אל יעודנו ואל תפקידנו הגדול – מלאי טהרה, מלאי עוצמה של קודש, חוזרים אל החיים ומקדשים אותם וכך תשובתנו שלימה.
 
כמו שאומר אברהם לנעריו – "שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם" – לא חכמה לעלות להר, ולא לרדת, אומר אברהם, אלא- נלכה, נבנה את הכוחות, את הקודש ונחזור ונרומם אתכם.זוהי ברכתנו הצנועה למשימה הענקית שעומדת לפתחנו מיד אחרי החגים – נלכה ונשובה אליכם – נחזור מלאי כוחות חיים, מלאי שמחת קודש, וחדוות נפש להמשיך ולבנות את עוז החיים הטהור ובכל אשר נעשה – ה' יצליח דרכנו.
 
צום קל וברכה רבה,
רפי
Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon