בס"ד

 

 

"ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת"

חיילים יקרים ואהובים

מתוך ימים של תשובה מאהבה

מתוך הדגשת העיסוק בעיקר החיים – בנשמה

מתוך תפיסה מחשבתית עמוקה

מתוך לימוד תורה וריבוי תפילה

מתוך סילוק המפרידים והדגשת המחבר האלוקי

מתוך הרצון לדבוק במידותיו של המקום ברוך הוא

מתוך מעשים שמבטאים פתיחות לב וקירבה אמתית

מתוך אהבה שאינה תלויה בדבר

מתוך הקשבה סבלנית ופנימית לכל הסביבה

מתוך שמיעת קול ה' שזועק אחדות: "כאיש אחד בלב אחד"

אנחנו בונים סוכה

סוכה גדולה

סוכה מלאה באור תורה וטהרה

סוכה שיש בה מקום לכולם

סוכת שלום: "ופרוס עלינו סוכת שלומך"

סוכה שמכילה

סוכה שנתפלל כולנו שלעולם לא יאמר בה אדם: "צר לי המקום"

סוכה שבה הלבבות פתוחים למען שמו באהבה

סוכה שכולה שם שמים

סוכה של דעת ה' השולטת על כל דמיונות שווא של פירודים

סוכה שבה הכל מתקשר בה אל האחד -

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

סוכה שהשמחה בה מתעצמת מיום ליום

סוכה של גאולה

סוכה של שאיפות נפלאות – מתוך הנבואות

סוכה שהיא הכנה ל- "תקע בשופר גדול לחירותנו"

סוכה שהיא דירת ארעי אך כולה משדרת מבצר הגנה

סוכה שאליה נאספים כולם בחג האסיף

סוכה שכולה חוק אלוקי – נצחי, ולא: טבעי – אנושי – זמני

סוכה שמותאמת לכל הגילאים

סוכה שעדיין מהדהדים בה קולות השופר

סוכה שבה נשמע את קול תינוקות של בית רבן

סוכה של תום ויושר

סוכה שתדריך אותנו איך לחיות גם אחרי סוכות

סוכה יפה: "שלושה מרחיבין דעתו של אדם:

דירה נאה, ואישה נאה וכלים נאים"

סוכה ארץ ישראלית, ציונית, היונקת ממקורות קודש

סוכה של "לפנים משורת הדין"

סוכה של עין טובה

סוכה מעין אוהלם של אברהם ושרה

סוכה שמתקבצים אליה אלפים ורבבות

סוכה שבה כולנו שתילים

סוכה שמושקית ממי האמונה

סוכה שבה כולנו זקוקים למים, ואין מים אלא תורה

סוכה שבה כולנו מקשיבים

סוכה שכל כולה ענווה

סוכה שבה כולנו אורחים של:

"ה' הוא האלוקים"

סוכה שבה יושבים הרבה קבלני בניה

"אל תקרי בניך אלא בוניך"

תלמידי החכמים, הקרויים: בנאים

סוכה שבה נחשפים אל סודות נעלמים

סוכה שבה מפנים מקום ראשון אלא האנשים הכי פשוטים

סוכה שבה ברור שהטוב מוכרח לנצח את הכל

סוכה שבה הקטנים לומדים מהגדולים

והגדולים לומדים מהקטנים

סוכה שאין בה שינה

כבתקופת בית המקדש, בימי שמחת בית השואבה

"אני ישנה וליבי ער"

סוכה שבה הזקנים מובילים בכל הסקרים

סוכה שבה מוכרחים להיות מחוברים למקור

"וכל המשנה, ידו על התחתונה"

סוכה שמי שלא זכה להשתתף בה, לא ראה שמחה מימיו

סוכה של גילוי שכינה

סוכה שממנה צועדים ועולים לרגל:

"ושם נעלה ונראה, ונשתחווה לפניך שלוש פעמים ברגלינו"

ואפילו בצבא

כשמוסרים את הנפש

ברעיונות יצירתיים של ישראל קדושים

שאת המצוות מחבבים ולא מוותרים

בונים סוכות של 2 דפנות וטפח

ולפעמים, לצערם הרב, אף ללא סוכה בכלל

בלית ברירה, שמחים להפנים:

"העוסק במצווה – פטור מן המצווה"

עת מלחמה, או הכנה למלחמה

שותפים בעזרת ישראל מיד צר הבא עליהם

היסוד: שכל מה שה' זיכני לכתוב: ישב בראש!

ויתיישב בלב!

ויוליד מעשים טהורים

יחס ראוי למפקדים ולפקודות

ויביא אותנו ל: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

בו = ביום, ובו = בהשם יתברך

ואסיים בתפילה:

במהרה נזכה לסוכת עורו של לויתן

והרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אמן.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon