לדמותו של אבי האומה | הרב אמיר גת

 

נמצאים אנו בפרשיות השבוע בסדר לידתו של העולם. פרשיות בראשית ונח מתארות את התהוותה של המציאות דרך תהפוכות ומשברים שונים – חטא אדם הראשון, דור המבול, דור הפלגה – התארגנויות שונות שהולכות ומסדרות את החיים האנושיים ביקום. לאט לאט הולך ומסתדר העולם – מתיישבת המציאות כדי להכיל בתוכה את שם ה'. אמנם שתי הפרשיות הקודמות שייכות לאדם הכללי האנושי – אוניברסאלי וכעת הגענו בפרשת לך לך אלינו - לעם ישראל. זו הפרשיה הראשונה שמכוונת ממש אלינו – הופעת האב הראשון היסוד הראשון של עם ישראל – אברהם אבינו.

דבר ה' הראשון שנאמר לאברהם מופיע בצורה מיוחדת – פקודה! "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" באופן פתאומי מופיעה פקודה בתורה שמשמעותה "פקודת עקירה" – היעקר ממקומך זה ולך לך "אל הארץ אשר אראך". לא נאמר לאברהם להיכן עליו ללכת, מהי מגמת הליכתו כפי שמספרת התורה על יעקב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לכל פעולה ישנה מגמה ותכלית, שהרי מגמת הפעולה היא סיבתה, ועל התורה לציין את המגמה. אולם בפקודה זו לא מצוינת המגמה – לאן ללכת.

מה עוד, שמדובר כאן בבניין יסודותיה של האומה הישראלית  ובציווי האלוקי הראשון שנאמר לאברהם- האם לא היה מקום לומר את הדברים יותר בנחת ואף לציין לאן ללכת?

הציווי הראשון שבתורה מפגיש אותנו עם דמות מיוחדת. אנו פוגשים בבריה אלוקית. אברהם אבינו אינו אדם רגיל אלא אישיות כזו שכל מעשיה ופעולותיה הינם אלוקים. אברהם שייך לסדר חיים אחר, סדר חיים חדשני שאין כדוגמתו. זהו סדר חיים אלוקי שמיימי, כך שמתוך פעולותיו ומעשיו תתגלה אחר-כך המגמה – " אל הארץ אשר אראך". מתוך הליכתך יתברר להיכן הולכים. בדרך כלל אנו מציינים את סיבת הדבר כדי לציין מהיכן הדבר הופיע, רק אז יש לשים לב שישנם כאן שני דברים – עצם הדבר וסיבתו. אולם אצל אברהם אבינו כל ענייניו הינם אלוקיים, כל פעולה מפעולותיו היא אלוקית ולכן אין צורך לציין לאן הוא הולך, מפני שמטרת ההליכה תלך ותתברר מתוך ההליכה עצמה. כלומר אין כאן שני דברים – ההליכה וסיבתה – אלא דבר אחד, וסיבת הדבר מתבררת מתוך ההליכה עצמה. אנו פוגשים כאן בנשמה מיוחדת בעלת שייכות ודבקות לריבונו של עולם שגם סדרי החיים שלה הינם אלוקיים שמימיים.

חז"ל מציינים עובדה מעניינת: [1]אין קורין אבות אלא לשלושה (אברהם יצחק ויעקב) ואין קורין אמהות אלא לארבע (שרה רבקה רחל ולאה) ומסביר הרב:[1]"כדברי הרב במורה נבוכים שתורת הקודש האריכה בסיפור האבות וקניניהם באשר היתה כל מגמתם להעמיד אומה שלמה, יודעים את ה', וראוי לקרותם אבות ואמהות באשר בנו בית ישראל בכוונה, וזאת היתה כל מגמתם ומטרת חייהם."

לאבותינו היתה מטרת חיים אחת שהנחתה אותם לכל אורך חייהם להעמיד אומה שלימה יודעת את ה', וכדברי הגמרא[1] "מיום שברא הקב"ה את העולם לא היה אדם שקראו לקב"ה אדון עד שבא אברהם אבינו וקראו אדון..." עניינו של אברהם להופיע את שם ה' בעולם והופעה זו תהיה דווקא מתוך אומה שלמה שתדע את ה'.

כלומר, אותה מדרגת חיים מיוחדת שהופיעה באברהם אבינו עד כדי כך שכל פעולותיו מכוונים להופעת שם ה' זוהי מציאות החיים שגנוזה באומה הזו, נמצאת בנו.

לכן אנו קוראים לאברהם "אבינו". זהו תואר שרק אנו משתמשים בו למרות שמאברהם אבינו יצאו עמים נוספים, אך רק בעם ישראל מופיעה אותה מציאות חיים אלוקית היודעת את ה' ומופיעה אותה בכל תחומי החיים. ומציאות אלוקית זו טבועה בכל האומה.

 

[1] ברכות ז

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon