התמודדות יעקב במערכות הצבא והמשפחה | הרב זאב פרידמן
 

בפרשת תולדות מקובל לומר שאנו עומדים על קו פרשת המים.

 אצל אבותינו אברהם ויצחק כנסת ישראל עדיין בחזון, אמנם נכרתו בריתות, יש כבר קניין בארץ, במערת המכפלה, אבל הממשות של "גוי גדול" שהיא תכלית בחירתו של אברהם, מתממשת כאן בדבר ה' אל רבקה, בהכרזה האלוקית שלא מדובר בתאומים רגילים, אפילו לא כישרוניים ויוצאי-דופן, אלא "שני גויים ושני לאומים ממעייך ייפרדו". ההשלכות הן עצומות, היחס משתנה, יש כאן אדם שהוא עם, ואצל עמים – כמו אצל עמים – העסק מסובך מאוד. מכאן קביעתו-הגדרתו של הרצי"ה זצ"ל שענינו המיוחד של יעקב אבינו הוא ה"סיבוכיות".

רק בהקשר הזה, של תהליך בניין עם, יובנו כהלכה פרשיותיו המורכבות של יעקב.

  שתי הנקודות הבולטות במורכבותם, הם כמובן הזוגיות והמשפחתיות של יעקב מצד אחד, ומצד שני המאבק עם אומות העולם- עשיו ושכם ולקיחת הברכות שעפ"י ביאוריו של הראי"ה ב"מדבר שור", מכוונים אל הקמת המערכת הצבאית על כל נוראותיה.

  הבית והצבא, שתי המסגרות הממשיות האלה, שהעול בהם וההכרח בהם בולט כ"כ, הם הזירה של יעקב וממנה יוצא הוא כאיש האמת על אף הקשיים.

  שתי מערכות אלה, המשפחה והצבא נמצאים בזעזועים לא פשוטים בתקופתנו, ככלל, היכולת לקבל עול ואחריות ול"התמסד" יש בהם קושי גדול, שכן אנו נמצאים בעולם שבמרכזו עומדים המימוש העצמי

וחווית "האני", מציאות שבה התרגלנו לעולם חופשי ובלתי מחייב, עולם "וירטואלי", שאפשר בלחיצת כפתור לעבור לתמונה הבאה ברגע שקצת קשה.

 

  אלא שכאן מתעוררת בנו תכונתו וזכותו של יעקב אע"ה, העוז והגבורה להתמסר לשליחות הגדולה שרבש"ע נתן לנו, לקדש שם שמים דווקא במערכות המחייבות של העולם הזה.

  רק כאשר האדם ישתחרר מהגאווה של לשים את עצמו במרכז ויתמסר לשליחות האלוקית,  יקבל ממנה כוחות עצומים. אדרבה בשינוי תפיסתי כזה דווקא העול והאחריות שבמסגרות, ימלאו אותו שמחה לקום ולהתעודד ולהפוך את "העקוב למישור", ואז שם-ישראל האמיתי יקרא עליו ועל כל עמינו.

מתוך כך הסיבוכים הנוכחיים במערכות הצבא והמשפחה (שלא לדבר על בוגרים שלנו שמתמודדים עם שניהם בבת אחת, אשריכם!) ירימו אותנו להביט ולהתבונן על כוחו של יעקב איש האמת האוחז בתורה, שהיא  ודווקא היא, ההדרכה האמיתית ליכולת התמודדות עם  כל סיבוכי העולם הזה, היא המורה את היחיד ומשפחתו, את המדינה וצבאה ומזכירה לנו ללא הרף ששליחים אנחנו לטהר ולהעלות את המציאות הממשית על כל מסגרותיה לכוונה האלוקית שמסתתרת בהם, עם כל הקושי ודווקא בגללו.

 בעז"ה יתקיים בנו "ישגבך שם אלוקי יעקב" נתעודד ונתחזק לצאת מהאפרוריות ונשמח בתפקידים האחראיים שהוטלו עלינו.

שבת שלום!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon