פרשת שבוע

"ורב יעבוד צעיר" | הרב רפי פרץ

 

תורתנו – תורת חיים, והיא כמובן נוגעת בכל אורחות חיינו, מחייה ומאירה אותם בטל חיים אמיתי, נפגשנו בישמעאל ויצחק – זה אינו מאבק מקומי זה מאבק היסטורי מי יזכה בארץ הזו – אומר ישמעאל גם בי שם ה' כמו ישראל אני ישמעאל. גם אני עשיתי ברית מילה, וגם ממני יוצאים 12 נשיאים – אנו אותו דבר! נחלוק בינינו את הארץ. היא שלנו ושלכם, שמעתם פעם על "2 מדינות ל-2 עמים"?! הנה המקור!  ועוד יש להם לבני ישמעאל פסוק לחיזוק עמדתם שהרי אצל יצחק כתוב (בפרשתנו) "אלה תולדות יצחק בן אברהם". וגם על ישמעאל כתוב": ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם". הכל אותו דבר, קם לנו עם כפיל: שואה ונקבה, עצמאות ומדינה – לנו ולהם.

ושורש ההבדל בברכת אברהם: יצחק מקבל את ברכת ירושת הארץ – לאחר אבחנתה המדהימה של שרה האומרת – "כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" – וה' מסכים לדעתה ואומר- "שמע בקולה". ובאמת כתיב:"ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק". וישמעאל קיבל את ברכת "הפרא אדם"– ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון, הוא לא יורש, הוא יהיה מלא עוצמה וכוח – אך אין לו חלק בארץ!

ובירור שני – היסטורי ואקטואלי כל כך זה הבירור בין יעקב ועשיו. הפעם תאומים, נולדים יחד, עשיו – "איש יודע ציד, איש שדה" עשיו נראה עשוי – מושלם. פושט ידיו ואומר טהור אני (כמו החזיר שפושט ידיו ואמר יש לי סימני טהרה מפריס פרסה ושוסע שסע..), וזה שנראה כמנצח את המציאות, נלחם ומתגבר כאילו מקדש שם שמים, בפועל הוא "משחק אותה" – בהצטדקות טיפוסית שואל את אבא איך מעשרים את המלח, ויצחק מתפעל מהפוטנציאל, ואומר הוא יקבל ברכה על השלטון בעולם הזה. ורבקה שצמחה בבית של רמאי (לבן הארמי) היא מבינה שאסור שהברכה תגיע לעשיו, ובדרכים נפתלות דואגת שהברכה תגיע ליעקב שמקבל את ברכת העולם הזה, וברכת העולם הבא, העניין הוא לא חלוקת עבודה אלא מי יזכה בנחלת 2 העולמות העוה"ז והעוה"ב.

האם ההפקרות תנצח, הצביעות וההצטדקות הנוצרית (עשיו), שרצחה מליונים בעולם או "איש תם יושב אהלים" – זה שעובד לאט לאט לבנות אומה אלוקית שיסודותיה צדק ויושר, ומשפט אמת.

והמלחמה הזו נמשכת כי כך אמר ה' לרבקה "ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר" – לא ישוו בגדולה, כשזה קם זה נופל כדבר הפסוק ביחזקאל כו' "אמלאה החרבה": "לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים".

גם מול האסלאם (ישמעאל) וגם מול הנצרות (אדום, עשיו). שורש הניצחון אחד. לדעת מי אנחנו, להבין שהרוח הישראלית הטהורה היא הנשק העיקרי בניצחון. ובנין הרוח הזו, זהו צו השעה, עמל וקביעות בבניין התורה בחיינו זו המשימה החשובה ביותר היום – העמקת הזהות היהודית מחד, ולא לתת לשטף הנורא של תרבות פוסט ציונית לחלחל לתוכנו. מאבק איתנים.

גאולה שלישית מבטיחים נביאי ישראל – אין ממנה חזרה. אחוזים ב"קול קול יעקב" – קול טהור וצלול של עמנו היקר, נמשיך ונתקדם ואם זה מחייב להלחם, נחבוש על ידינו את "ידי עשיו", והטהרה תנצח גם את הנוראה שבמלחמות.

"גם כי אלך בגיא צלמות לא אירע רע – כי אתה עימדי".

ביחד, תמיד ביחד, נעלה ונצליח.

אוהבכם, רפי

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon